Detox 21 días

Con este plan Detox he perdido 2,5 kg en 21 días.